Banner

GÃY XƯƠNG GÒ MÁ CUNG TIẾP

(Cập nhật: 26/11/2017)

GÃY XƯƠNG GÒ MÁ CUNG TIẾP

I. ĐỊNH NGHĨA

Gãy xƣơng gò má cung tiếp là tình trạng tổn thƣơng gãy, gián đoạn xƣơng gò

má cung tiếp.

II. NGUYÊN NHÂN

- Tai nạn giao thông.

- Tai nạn lao động.

- Tai nạn sinh hoạt…

III. CHẨN ĐOÁN

1. Chẩn đoán xác định

1.1. Lâm sàng

- Sƣng nề, biến dạng mặt.

- Tụ máu quanh hốc mắt bên chấn thƣơng.

- Ấn có điểm đau chói tƣơng ứng điểm gãy.

- Sờ thấy dấu hiệu bậc thang, mất liên tục tại vị trí tƣơng ứng điểm gãy.

- Há miệng hạn chế.

- Khớp cắn đúng.

- Có thể có dấu hiệu tê môi trên bên gãy.

- Có thể có dấu hiệu song thị.

1.2 Cận lâm sàng

X quang: Phim Hirtz, Blondeau, CT Scanner, Conebeam CT.

Thấy có hình ảnh đƣờng gãy và mức độ di lệch xƣơng.

2. Chẩn đoán phân biệt

Gãy xƣơng gò má cung tiếp luôn có các triệu chứng lâm sàng và X quang rõ

rệt nên không cần chẩn đóan phân biệt.

IV. ĐIỀU TRỊ

1. Nguyên tắc

- Nắn chỉnh lại xƣơng gãy.

- Cố định xƣơng gãy.

- Ngăn ngừa các biến chứng xảy ra.

- Điều trị phải phục hồi chức năng và thẩm mỹ.

2. Điều trị cụ thể

Tùy từng trƣờng hợp có thể điều trị nắn chỉnh không phẫu thuật hoặc phẫu thuật.

a.Điều trị nắn chỉnh không phẫu thuật

- Áp dụng với các trƣờng hợp gãy ít di lệch.

- Dùng dụng cụ thích hợp nắn chỉnh đƣa các phần xƣơng gãy về đúng vị trí

giải phẫu.

b. Điều trị phẫu thuật

- Áp dụng với các trƣờng hợp gãy di lệch.

- Điều trị

+ Rạch da và niêm mạc.

+ Bộc lộ các đầu xƣơng gãy.

+ Kiểm soát và nắn chỉnh các đầu xƣơng gãy về vị trí giải phẫu.

+ Kết hợp xƣơng bằng chỉ thép hoặc nẹp vít.

+ Khâu đóng phần mềm theo các lớp giải phẫu.

+ Điều trị kháng sinh toàn thân, chống viêm, giảm đau.

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG

1. Tiên lƣợng

Nếu đƣợc điều trị kịp thời và đúng kỹ thuật sẽ phục hồi đầy đủ chức năng và

thẩm mỹ của mặt.

2. Biến chứng

- Mất cảm giác ở vùng dây thần kinh dƣới ổ mắt chi phối.

- Viêm xoang hàm.

VI. PHÒNG BỆNH

- Các biện pháp đề phòng tai nạn giao thông.

- Có các phƣơng tiện bảo hộ trong lao động và sinh hoạt.

(Lượt đọc: 28981)

Tin tức liên quan

 • Trang thông tin SYT
 • Đường dây nóng
 • Thủ tục hành chính Sở Y Tế
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Bất Động Sản
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh
  • Bệnh viện Bãi Cháy
  • Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
  • CDC
  • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Bệnh viện Cẩm phả
  • Bệnh viện Đa khoa khuc vực Cẩm phả
  • Bệnh viện Lao và phổi
  • Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh
  • Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
  • Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh
  • Trung tâm y tế Hạ Long
  • Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ
  • Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu
  • Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hải Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ
  • Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên
  • Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
  • Trung tâm Y tế Thành phố Cẩm Phả
  • Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái
  • Trung tâm Y tế Thành phố Uông Bí
  • Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều
  • Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên
  • Bệnh viện 108
  • Trung tâm DI & ADR quốc gia
  • Bệnh viện Bạch Mai
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Bệnh viện Việt Đức
  • Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
  • Bất động sản Việt Nam